Ika-26 ng Hunyo 2015 – Sa isang simple at maliit na espasyo sa loob ng ESSU Compound partikular na sa mga hanay ng mga clubs na naroon sa student lounge sa labas ng filature, matatagpuan ang SPBS members.
Kani-kaniyang lapit at sagot sa katanungan ng freshmen, kanikaniyang tawag at kani-kaniyang ngiti matapos makitang ang kabataan ay nasiyahan ang iginawad ng isa’t-isa. Habang paliit nang paliit ang bilang ng mga magasing nakalatag sa mesa at mga papel na inihuhulog sa comment box ay palapad nang palapad ang mga ngiti na gumuguhit sa kanilang mukha. Kani-kaniyang mga kilos, iisa ang kanilang ibig patunayan – na masaya ang mapabilang sa Students’ Publication and Broadcasting Services Organization. Ganyan sila kasaya at magiging mas masaya pa bukas at sa susunod na araw, lingo, buwan at taon.

Matagumpay na nailunsad ang Week of Welcome (WOW) para sa mga Freshmen and Transferees, sa pangunguna ni Dr. Jonas V. Palada, Ph.D. sa tulong na rin ng iba’t-ibang organisasyon ng mga estudyante, na ginanap sa Eastern Samar State University sa buong buwan ng Hunyo ng taong ito.

In an urgent need of a policy that will provide the rules and regulations in formulating instructional materials the Dean of the College of Education, Dr. Josephine C. Marasigan, submitted to the Board of Regents a proposal to this effect. The Board of Regents, during its regular quarterly meeting approved the proposed guidelines.

In the guidelines, it prescribes the University to create an Instructional Material Review Committee composed of the College Dean and Department Heads as regular members and two (2) faculty members that will be selected according to their expertise of the subject. The Committee is tasked to review the instructional materials submitted by the members of the college and recommends it for approval of the Instructional Material Review Council.The IMRC is composed of the Vice President for Academic Affairs as Chair, College Deans as regular members, the Program/Department Head where the proponent faculty comes from and two (2) faculty members selected based on their expertise of the subject and academic background.

Even with the absence of inaugural formalities, the ESSU Technology Centrum opened for business starting June of School Year 2014-2015. The Centrum was constructed using Student Trust Fund (STF) amounting to 1,470,865.38 pesos which is mainly intended as display center for the sale of products and projects emanating from research, extension and production of students, employees and faculty members of the different colleges and campuses of the university.

In an Office Order by the President to College Administrators, Deans and Program Heads it required all concerned to bring products and project for displays at the ESSU-TC either for sale or exhibit. The products for sale, according to the memo, should be on consignment basis and a minimal amount will be added to the regular price as sales representative commission.

Location

Eastern Samar State University
Brgy. Maypangdan, Borongan City, Eastern Samar, Philippines
Email: info (at) essu.edu.ph


© 2017 Eastern Samar State University.
All rights reserved.

All content is public domain unless otherwise stated.

 

Search